วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง

145 หมู่ 9 ตำบลโนนดินแดง

อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31260

     โทร.  044-606-202, 081-999-7513

E-mail : Buriram07@vec.mail.go.th

กิจกรรม

วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง