วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง

145 หมู่ 9 ตำบลโนนดินแดง

อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31260

     โทร.  081-999-7513

E-mail Buriram07@vec.mail.go.th

กิจกรรม